O mlékárně

Mlékárna Otinoves

Mlékárna ročně zpracuje 10 milionů litrů mléka a vyrobí 1 200 tun plísňového sýra. Budova mlékárny prošla kompletní rekonstrukcí, při níž v přízemí vznikla moderně vybavená podniková prodejna. V rámci Programu SAPARD podporovaného Evropskou unií byl vybudován moderní zrací sklep, který zaručuje ideální podmínky pro dozrávání sýrových bochníků. Následně byla kompletně zrekonstruována čistírna odpadních vod.
Mlékárna klade velký důraz na kvalitu dodávaných produktů, proto zavedla systém řízení kvality podle normy ISO 22000 a mezinárodní standard IFS. Kromě ocenění regionální produkt a regionální potravina je sýr NIVA také držitelem označení kvalitních českých výrobků KLASA.

Historie mlékárny v datech

1927 – založení mlékárenského družstva
1929 – spuštění zkušebního provozu
1930 – slavnostní zahájení činnosti
1942 – uzavření mlékárny, evakuace obce
1949 – otevření obnovené mlékárny
1954 – začlenění do podniku Lacrum
1963 – začátek výroby sýru NIVA
1992 – privatizace mlékárny
2003 – vybudování zracího sklepa
2004 – rekonstrukce čistírny odpadních vod
2005 – otevření podnikové prodejny

2006 – vybudování samoodkalovací odstředivky
2007 – vybudování CIP stanice a příjmu mléka
2011 – vybudování kogenerační jednotky
2011 – pořízení balícího stroje na 100 g porce
2013 – pořízení vážního systému
2015 – pořízení automatické etiketovačky
2018 – otevření NOVÉ podnikové prodejny – U Mlékárny

 

Založení mlékárny

V srpnu roku 1929 byl spuštěn zkušební provoz a slavnostní zahájení činnosti mlékárny v Otinovsi se uskutečnilo 29. ledna roku 1930.

Historie mlékárny ale začala už v roce 1926, kdy zemědělci pocítili potřebu se spojit a zlepšit tak podmínky pro zpracování a prodej svých produktů. U zrodu této myšlenky byl řídící učitel Rudolf Bouda z Třebětína, z jehož popudu byl v březnu 1926 zvolen přípravný výbor. Do družstva se přihlásili zemědělci z desíti vesnic, kteří vlastnili přes dvě stovky dojnic, ještě celý rok ale trvalo, než se podařilo získat dostatečný počet členů. Ustavující valná hromada se konala v Otinovsi v červenci 1927 a vzniklo tak „Rolnické mlékařské družstvo pro Otinoves a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Otinovsi“.

Významné události

Přestože první léta byla obtížná, mlékárna postupně rozšiřovala sortiment: před válkou se v mlékárně se vyrábělo máslo, tvaroh, tvarůžky a široký sortiment sýrů – ementál, sýr salámový, cihelkový, desertní, liptovský, tylžský, trapist, romadur, skaut, camembert a gouda. Doplňkovým zdrojem příjmů družstva byla sběrna vajec. Ve válečných letech byla samostatnost mlékárny omezena a nakonec byla z důvodů rozšíření tzv. Vyškovské střelnice uzavřena a obyvatelé Otinovsi evakuováni.

Po skončení války se lidé začali vracet do svých domovů a současně byl vznesený požadavek na obnovení mlékárny. Mlékárna musela projít obnovou, protože část budov byla poškozena, stejně jako strojní zařízení. Jako rolnické mlékárenské družstvo zahájila provoz v prosinci roku 1949 a v roce 1954 byla začleněna do národního podniku Lacrum v Brně. Významným se stal rok 1960, kdy se začalo uvažovat o výrobě plísňového sýru Niva, k jehož dozrávání byla vhodná jeskyně Michalka v Moravském krasu. Začala rekonstrukce provozních místností mlékárny a o tři roky později se začalo s výrobou, která tehdy představovala 500 kg sýru denně.

Koncem roku 1991 byly předloženy privatizační projekty a vítězem veřejné soutěže se stala obchodní společnost Mlékárna Otinoves, s.r.o. Za celou snahou v procesu privatizace stála myšlenka pokračovat v onom základním a jednoduchém záměru, a to zpracovávat dodávané mléko z nejbližšího okolí, pokračovat ve výrobě tradičních otinovských výrobků, zejména plísňového sýru NIVA, konzumního mléka a tvarohu.